Anbefalt 2019

Redaksjonens

Tips 1: De mest kjente utøvere av bardisk sanger
Hvordan gikk tradisjonen med å rekruttere "hellig" vann fra akvedukten og fjærene til dåpen
Kroos Toni: biografi, karriere, personlig liv

Hvordan lage en garasje

Anonim

For tiden har problemet med garasjeplanleggingen blitt ganske relevant, siden eierne av de fleste garasjene som ble bygget på syttitallet og åttitallet i forrige århundre, fremdeles ikke har titteldokumenter for bygninger og tomter. Lovgivningen i Russland forutsetter registrering av garasjer i eiendommen - det er nødvendig å ha rett til å avhende eiendommen etter eget skjønn.

I tillegg vil det unngå mange problemer, fordi det er tilfeller når garasjer blir revet på grunn av det faktum at deres eiere ikke passet på å ordne garasjen til tide. Denne bygningen er verdifull i seg selv, da det i dag er en stor mangel på garasjer, særlig i store byer, enda mer verdsatt land under garasjen. Derfor har eieren gitt rett til eierskap i garasjen og landet under den, og sikrer eieren pålitelig beskyttelse av sin eiendom.
For å kunne utføre registrering av garasjen på eiendommen, er det nødvendig å samle inn en rekke dokumenter.
1. Før du begynner å designe en garasje, må du kontakte formannen for garasjesamfunnet slik at han utsteder et sertifikat som bekrefter medlemskap i garasjepolitikken og betaling av tilsvarende andel.
2. Sertifikatet må være signert av eierne av nabohuset og sertifisert med to sel, hvorav den ene sertifiserer signaturen, den andre er standard.
3. Det må legges særlig vekt på størrelsen på garasjeområdet - det er ikke nødvendig å gå inn til eieren mottar et teknisk pass fra BTI som angir det eksakte området. Hvis det er uoverensstemmelser i disse to dokumentene, vil sertifikatet være ugyldig.
4. Det er også nødvendig å få fra kopien av garasjesamfunnet en kopi av sertifikat om tildeling av land til kooperativet.
5. Du må lage en kopi av passets eier av garasjen.
6. Da bør du kontakte BTI for å lage et teknisk pass i garasjen og betale for denne tjenesten.
Etter at du har mottatt pakken med dokumenter som er nødvendige for å utstede garasje, må du gå til registreringskammeret. Før du sender inn dokumentene, anbefales det å bruke tjenester fra en konsulent som arbeider ved registreringskammeret. Han vil sjekke om alle nødvendige dokumenter er blitt samlet og om de er korrekte. Som regel utstedes et sertifikat om statlig registrering av eierskap en måned etter innlevering av søknaden.

  • hva du trenger for å ordne en garasje i 2018

Populære Kategorier, Juni - 2019

Top