Anbefalt 2019

Redaksjonens

Tips 1: De mest kjente utøvere av bardisk sanger
Hvordan gikk tradisjonen med å rekruttere "hellig" vann fra akvedukten og fjærene til dåpen
Kroos Toni: biografi, karriere, personlig liv

Slik fyller du en PCB

Anonim

Beregningsformen for påløpte og betalte forsikringspremier blir sendt til betalere av forsikringspremier, som utgjør godtgjørelse eller annen form for betalinger til enkeltpersoner. DAM skal sendes hvert kvartal, før den første dagen i rapporteringsmåneden etter faktureringsperioden. Beregningen er gitt i papirform eller i elektronisk form i samsvar med loven. Organisasjoner med over 100 personer rapporterer kun i elektronisk form.


For å fylle DAM riktig må du fylle ut følgende skjemaer: Beregning av forsikringspremier som er betalt og betalt for pensjonsforsikring til Pensjonsfondet, beregning av forsikringspremie for obligatorisk sykeforsikring til Federal Obligatory Medical Insurance Fund.
For å unngå feil og fylle ut skjemaet riktig når du lager et PCB, følg disse retningslinjene:
1. Bare en indikator legges til hver linje eller kolonne i CAM. Hvis det ikke er noen indikatorer, settes et strekk i linjen.
2. Verdiene av fysiske indikatorer må angis i heltall.
3. Alle økonomiske verdier er bare angitt i rubler. Når det gjelder indikatorer med pennies, må verdiene avrundes.
4. Det er forbudt å rette feil i erklæringen ved hjelp av korrigerende midler. Korrigering skal kun gjøres ved gjennomstrengning.
5. Tittelsiden og 1, 2 seksjoner skal fylles ut av alle betalere. 3 og 4 seksjoner fylles bare av de som foretar betalinger til reduserte priser. Seksjon 5 utføres kun ved overbetaling av forsikringspremier.
6. Når du fyller inn tittelsiden i kolonnen, angir korrigeringsnummeret koden 000, hvis rapporten din er gitt primært i 2010 for den nødvendige rapporteringsperioden.
7. Ved fylling av OGRN tildeles 15 celler. Hvis nummeret til OGRN består av et mindre antall sifre, i de første cellene skal du sette nuller (gjør det samme ved TIN-inngang).
8. "Gjennomsnittlig antall" - Antall ansatte, beregnet i rekkefølge bestemt av ordre fra statistiktjenesten.
9. I "Beregning" er det nødvendig å reflektere all informasjon om forsikringsbidrag betalt og vurdert for rapporteringsperioden.
10. Når det gjelder enkeltpersoner, fullfør DAM, og spesifiser alle data om beregning og betaling for den reduserte tariffen, og begrunnelsen for å anvende den reduserte tariffen.
11. Ikke glem å indikere i den aktuelle kapittelet informasjon om mulige gjeld eller overbetalinger, hvis noen.

Populære Kategorier, Juni - 2019

Top