Anbefalt 2019

Redaksjonens

Tips 1: De mest kjente utøvere av bardisk sanger
Hvordan gikk tradisjonen med å rekruttere "hellig" vann fra akvedukten og fjærene til dåpen
Kroos Toni: biografi, karriere, personlig liv

Hvordan be i kirken i 2019

Anonim

Et besøk til en kirke er en rite som har sine kanoner - regler. Et av Kirkens hovedformål, som Guds tempel, er å gi en person et sted for fellesskap med Gud fri for hverdagens oppstyr. Dette tilrettelegges av kirkens attributter: ikoner, veggmalerier, malerier fra de helliges liv. Når man besøker templet, bør man følge de århundrer gamle reglene som følger av selve meningen med besøket: omvende seg, spør og takk.


Ved inngangen til templet vendte han ansiktet i sin retning, døpt tre ganger med en bue. Betydningen av disse handlingene er en forespørsel om tilgivelse, hjelp og beskyttelse - husk. "

lagre og lagre meg.

"Som regel når de besøker templet, utfører de ortodokse en annen ritual - de legger et lys og gir notater for bønn om helse og minne. Dens essens er en forespørsel om helsen til den levende og tilgivelse av de avgitte.
Bønn er en viktig del av å besøke templet. I bønn kommuniserer en person med Gud, spør han om tilgivelse, hjelp og styrking av sjelen. Det antas at det bare i Kirken er vanlig bønn som høres mest oppriktig. Hvis du ber i kirken, bringer det folk nærmere Gud. En person ber med sitt sinn og hjerte og kan gjøre det hvor som helst, Gud er overalt, men templet er Guds hus, og derfor er deltakelse i kirkedyrkelse ansett som en gudskikkelse. Bønnen har sine egne regler: For det første er det en appell til de hellige og deres forherligelse, notering av deres fortrinn, da følger forespørselen og bønnen slutter med takknemlighet. Her, som de sier, kan det være alternativer, men det generelle semantiske innholdet i bønnen er nettopp dette: appell, forespørsel, takk.
Den ortodokse kirken foreskriver å be to ganger om dagen - bønnen starter dagen og slutter den. Bønnen i templet utføres under den guddommelige tjeneste. Bønnens tekst uttalt av presten, som i løpet av bønnen adresserer de troende, og de bekrefter deres avtale med hans ord og kaster seg på korset. Å synge kirkekoret bringer menigheten sammen nærmere åndelig. For å kunne bedømme meningsfullt i kirken, er det nødvendig å forstå bønnens essens - til hvem den er belønnet, det som er herliggjort og hva bønnen spør av Gud og Hans hellige.
Når du er ferdig med besøket til kirken, skal du, når du går, gå om til templet, tre ganger med en bue, krysse seg med et kors ved utgangen fra tempelet som et tegn på takknemlighet for åndelig rensing og nåden mottatt. Dette er ordningen og meningen med å besøke Kirken og gi bønner.

  • Kirkens nærværsregler i 2019

Populære Kategorier, Juni - 2019

Top